Magazyn i sprzedaż:
80-299 Gdańsk
ul. Jana Keplera 10

Właściwości, zastosowanie, budowa oraz tabela porównawcza tulei

EU, BS, EX, SF-1, TUP1, PAP-10, PCM, EGB, GGB, BRM

Zastosowanie

Łożyska bezsmarne – BS ogólnie przeznaczone są do pracy w mechanizmach, w których smarowanie konwencjonalne jest niepożądane, niedopuszczalne lub utrudnione, gdzie wymagane jest zachowanie czystości, dużą odporność na działanie agresywnych cieczy i gazów, niewrażliwość na zanieczyszczenia powietrza oraz praca w wysokich i niskich temperaturach. Łożyska bezsmarne BS mogą znaleźć zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu:

LOTNICZY

Wyposażenie samolotów, szczególnie miejsca niedostępne, narażone na niskie temperatury.

MOTORYZACYJNY

przekładnie, zawieszenia, amortyzatory, układy kierownicze i hamulcowe;

WŁÓKIENNICZY

Zgrzeblarki, maszyny przędzalnicze, tkackie – wszędzie tam, gdzie ważne jest utrzymanie czystości, eliminacja złożonych układów smarowania oraz niewystępowanie zjawisk elektrostatycznych, płynna i cicha praca łożysk.

ELEKTROTECHNICZNY

Silniki elektryczne, urządzenia radarowe, aparatura elektroniczna, maszyny liczące;
AGD – odkurzacze, froterki, chłodziarki, urządzenia klimatyzacyjne itp.;

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY I FARMACEUTYCZNY

Miksery, przenośniki taśmowe, maszyny do pakowania; Zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym należy konsultować z wytwórcą łożysk BS. W przypadkach szczególnych może być użyty materiał łożyskowy nie zawierający ołowiu.

ROLNICTWO

Maszyny rolnicze i ziemne, pompy i zawory do cieczy, gazów i szlamów;

MASZYNY

Obrabiarki, sprzęgła i reduktory, pompy i hydrauliczne, maszyny papiernicze, betoniarki, gazomierze, przyrządy pomiarowe i medyczne itp.

Budowa

W materiale MB60 wykorzystano unikatowe właściwości politetrafluoroetylenu (PTFE), który jest podstawowym składnikiem warstwy ślizgowej. MB60 jest materiałem wielowarstwowym. Warstwę ślizgową 1 tworzy mieszanina PTFE oraz ołowiu o grubości 0,01 do 0,03 mm. Pośrednią warstwę 2 o grubości 0,2 do 0,35 mm, stanowi porowaty, cynowy brąz spiekany. Pory tej warstwy, wypełnione całkowicie mieszaniną PTFE i ołowiu, pełnią rolę zasobnika tej mieszaniny dla warstwy ślizgowej 1. Podłoże stalowe będące 3 warstwą materiału MB60 zapewnia wysoką wytrzymałość łożyskom wykonanym z tego materiału.

Własności cierne

Przy bardzo małych prędkościach (0,5 do 10 cm/s), i przy dużym obciążeniu, współczynnik tarcia osiąga swoje minimum: 0,05 – 0,1. Przy najczęściej spotykanych naciskach jednostkowych od 1 do 10 N/mm2, współczynnik tarcia wynosi 0,1 do 0,25. Współczynnik tarcia spoczynkowego zbliżony jest do współczynnika tarcia ruchowego.
Przewodność cieplna i rozszerzalność
Przewodność cieplna łożysk BS mierzona w kierunku poprzecznym jest dość duża i jest zbliżona do stali. Obwodowa rozszerzalność cieplna jest taka sama jak stali, co pozwala utrzymywać pasowanie wciskowe tulei ślizgowej w korpusach stalowych lub żeliwnych, w całym zakresie temperatury pracy, który w łożyskach BS jest wyjątkowo duży: od -200°C co +280°C.

Wpływ zanieczyszczeń

Łożyska BS znoszą dobrze umiarkowane ilości zanieczyszczeń, lecz podobnie jak wszystkie łożyska ulegają przedwczesnemu zużyciu, a nawet zatarciu, przy nadmiernym zapyleniu i w takich warunkach należy stosować uszczelnienia.

Tabela właściwości i charakterystyki

tabela właściwości i charakterystyki łożysk
obciążenie statyczneobciążenie dynamicznemaksymalna prędkość dry/oilmaks. PV value wartości ciśnienia i prędkościwytrzymałość na rozciąganiegranica plastycznościtwardośćwspółczynnik tarciazakres temperatury pracy
JednostkaMPaMPam/sMPa * m/sMPa * m/sMPa * m/sHBµ℃C
BS2501402.01.8~3.6Stal 305 PTFE 5070~1200.03~0.25-195~280
EX2501402.02.80.05~0.20-40~110
BRM120402.02.845025090~1200.08~0.25-100~200
BRM92120402.52.845025090~1200.08~0.25-100~200
BRM938203403.0/10.09.6860725270~2900.04~0.25-250~300
EB65.11005750210~270<0.16-100~300
EMT-11502.52.860~1000.05~0.15~150
Sintered Steel4555wytrzymałość na zgniatanie promieniowe 200 MPa400.15~0.20-80~160
Sintered Bronze55wytrzymałość na zgniatanie promieniowe 170 MPa30-20~120